Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa stacji komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w miejscowowści Wolenice" (pobierz), (pobierz).