Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23.11.2017r. o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (pobierz)