Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zadania "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4331P w miejscowowści Dzielice na terenie działki nr 20 i 24, obręb Dzielice" (pobierz), (pobierz).