Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie" (pobierz)