Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sali sportowej w miejscowści Nowa Wieś 36, dz. ew. 96, obręb Nowa Wieś" (pobierz), (pobierz).