Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie ow ydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowowści Rozdrażew , wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej (działka 490), obręb Rozdrażew. (pobierz), (pobierz-word)