Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew" (pobierz); (pobierz).