Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyscji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej , obręb Rozdrażew-Dąbrowa" (pobierz), (pobierz).