Obwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zbranych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (obwieszczenie); (obwieszczenie).