Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz).