Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rozdrażew
uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXVIII/209/2021 z 28.05.2021r.  (pobierz)