Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na 31.12.2020r.

  •    Jankowski Wiesław  - oświadczenie przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu