Dotacje dla placówek niepublicznych

Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2021r.

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia w roku 2021 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz).

Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2020 r.

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 października 2020r.w sprawie: ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji  w październiku 2020 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na  terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.  (pobierz)

Zarządzenia Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2020 r.

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia w roku 2020 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na  terenie Gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego   (pobierz)

Zarządzenia Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2019r.

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  od miesiąca grudnia 2019r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 46 /2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2019 r. sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2019r.  w sprawie aktualizacji ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)