Rejestr petycji 2018r. - 2022r.

                                    Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2022r.

 Nr                                                         Przedmiot                                     Data            Ustawowy termin odpowiedzi
petycji       Wnioskodawca             petycji                                            złożenia      petycji/ odpowiedź

1/2022   Cech Zdunów Polskich     naprawa uchwał i programów   9.03.2022r.    8.06.2022r./ RG29.03.2022r.
                ul. Rynek 2                           ochrony powietrza                                                                      WG29.03.2022r.
                Zduny
2/2022   Szulc-Efekt sp. z o. o.        Poprawa efektywności                 5.05.2022r.    5.08.2022r./ 03.08.2022r
                Prezes Zarządu -               energetycznej
                Adam Szulc Warszawa   

3/2022   Szulc-Efekt sp. z o. o.        Dywersyfikacja -żródeł pozyskiwania        21.06.2022r.    20.09.2022r./11.07.2022r.
                Prezes Zarządu -               energii
                Adam Szulc Warszawa             

4/2022   Szulc-Efekt sp. z o. o.     Oszczędzajmy energię- gospodar. odpdami  18.07.2022r.   17.10.2022r./25.07.2022r.
                Prezes Zarządu -             
                Adam Szulc Warszawa              

 5/2022   Patryk Janusz Król           utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy         1.08.2022r.     31.10.2022r./3.10.2022r.
                 Brodnica          
 
6/2022   Teresa Garland                  utworzenie zmilitaryzowanego                   16.08.2022r.    15.11.2022r./16.09.2022r.
                 TRS NP SKK Skawina     oddziału Samoobrony Gminnnej          

 7/2022   Szulc-Efekt sp. z o. o.    dostęp danych przestrzennych dla APP        14.10.2022r.   14.10.2022r./ 28.10.2023r.
              Prezes Zarządu -             
             Adam Szulc Warszawa   

 8/2022   Teresa Garland                  podjęcie uchwały przeciwko                      19.12.2022r.    18.03.2023r./31.10.2023r.
               TRS NP SKK Skawina          totalitaryzmowi         

 

 

 Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2021r.

 
Nr                                                                           Przedmiot                        Data                   Ustawowy termin odpowiedzi
petycji         Wnioskodawca                                   petycji                           złożenia             petycji/ odpowiedź

1/2021   Stowarzyszenie Polska Wolna           "STOP niebezpiecznej    5.01.2021r.         4.04.2021r./ 24.02.2021r.
                od 5G                                                  szczepionce"
               ul. Jagiellońska 21                               - uzupełnienie                  16.01.2021r.
               Gliwice

2/2021   Krzysztof Kukliński      Poprawmy odporność starszych              8.02.2021r.       7.05.2021r./ wycofana 17.02.2021r.     
               ul. Szafirowa 109                  ludzi w Polsce
               Kamionki
3/2021   Teresa Garland  TRS NP SKK  Opinia ws Referendum Ludowego  10.02.2021r.      9.05.2021r./ 1.04.2021r.
                skr. pocztowa 88  Skawina              

4/2021   Teresa Garland  TRS NP SKK  Poparcie Rządu TRS NP SKK       4.03.20201r.      3.06.2021r./ 1.04.2021r.
                 skr. pocztowa 88  Skawina              

5/2021    Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”  Dbajmy o rozwój           1.04.2021r.     31.06.2021r./ 8.06.2021r.
               Warszawa                                                  Młodzieży i Rodziny  
               Szulc-Efekt Sp.z o.o Warszawa                          
                                          
6/2021   Szulc-Efekt sp. z o. o.                             Dbajmy o środowisko       11.06.2021r.    10.09.2021r./ 14.06.2021r.
              Prezes Zarządu - Adam Szulc               -Elektromobilność
              Warszawa       

                         
7/2021    Fundacja im. Nikoli Tesli         Podjęcie uchwał ratowniczych         21.12.2021r.    20.03.2022r. /28.01.2022r.
                 Białystok               
                                                         

 

 

 

             Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2020r.

 
Nr                                                                            Przedmiot                            Data               Ustawowy termin odpowiedzi
petycji         Wnioskodawca                                  petycji                                 złożenia            petycji/ odpowiedź

1/2020       Koalicja Polska                               Ochrona zdrowia                   26.03.2020r.        25.06.2020r. / 22.06.2020r.
                   Wolna od 5G

2/2020     Szulc-Efekt  Sp.z o.o Warszawa/    Platforma zakupowa              30.03.2020r.                -
                  Open Nexus Sp. z o.o. Poznań        

3/2020      SMEbusiness.pl Sp.z o.o. Warszawa Zdalny pomiar                      23.04.2020r.        22.07.2020r. / 21.07.2020r.
                                                                                       temperatury            

4/2020      Szulc-Efekt                                          Dbajmy o zdrowie                   6.08.2020r.          5.11.2020r./ 13.08.2020r.
                   Sp.z o.o Warszawa                               mieszkańców

6/2020      Szulc-Efekt                                           Zakup maseczek                   16.09.2020r.  15.12.2020r./ 21.09.2020r.  
                   Sp.z o.o Warszawa                             i przyłbic

7/2020      Piotr Sterkowski                    podjęcie uchwały dot. gwaranacji    14.12.2020r.    13.04.2021r./ 29.01.2021r.
                ul. Kłodzka 25  Warszawa     producenta sczepionek   
           
8/2020      Arkadiusz Rakoczy                 podjęcie uchwały dot. gwaranacji  14.12.2020r.    13.04.2021r./ 29.01.2021r.
             ul. Działkowa 22  Krzeszowice   producenta sczepionek   

9/2020      Teresa Garland TRS NP SKK      podjęcie uchwały ws obrony prawdy  20.12.2020r.  20.04.2021r./29.01.2021r.
           skr. pocztowa 88  Skawina           wolnosci i godności człowieka   


                               

                                                         

                           

                        

                              Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Rozdrażew 2019r.

 
Nr                                                          Przedmiot              Data          Ustawowy termin odpowiedzi
petycji         Wnioskodawca                   petycji                  złożenia      petycji/ odpowiedź

1/2019  Akademia Liderów                    Mikroporady         22.03.2019r.      21.06.2019r. / 2.04.2019r.   
             Innowacji i Przedsiębiorczości
             Grodziska Mazowiecki
             Szulc-Efekt Sp. z.oo. Warszawa 

2/2019   Szulc-Efekt                               Usługi                   28.05.2019r.     27.08.2019r./21.08.2019r.
              Sp.z o.o Warszawa                  telekomunikacyjne

3/2019   Szulc-Efekt                              Modernizacja parku 31.05.2019r.  30.08.2019r./
              Sp.z o.o Warszawa                  maszynowego

4/2019   Szulc-Efekt                              Telefony służbowe  24.07.2019r.   23.10.2019r. /23.10.2019r.
              Sp.z o.o Warszawa                  

5/2019  Fundacja Rozwoju Obrotu       Płatności bezgotówkowe 14.10.2019r. 13.01.2020r./23.10.2019r.
             Bezgotówkowego Warszawa

6/2019   Szulc-Efekt                              Bezpieczny uczeń      24.10.2019r.   23.01.2020r. /
            Sp.z o.o Warszawa                  

 

                                                                                                           

 

                           Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Rozdrażew 2016r.

Nr                                     Przedmiot                   Data               Ustawowy termin odpowiedzi     

petycji   Wnioskodawca       petycji                         złożenia          petycji/ odpowiedź
   
1/2016    brak zgody na      Analiza i ocena BIP      24.10.2016r.    24.01.2017r. 18.01.2017r.
              udostępnienie
              danych


2/2016    brak zgody na     "Czystsze powietrze"      29.10.2016r.    29.01.2017r.  8.11.2016r.
              udostepnienie
              danych    

 

                                 Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Rozdrażew 2017r.

Nr                                         Przedmiot                   Data               Ustawowy termin odpowiedzi

petycji   Wnioskodawca            petycji                        złożenia          petycji/ odpowiedź
   
1/2017   Szulc-Efekt               Publikacja wniosku     15.02.2017r.    15.05.2017r./ 27.02.2017r.

             Sp.z o.o Warszawa

2/2017   Szulc-Efekt              Publikacja petycji          5.09.2017r.      5.12.2017r./  6.09.2017r.

             Sp. z o.o Warszawa 

3/2017   Szulc- Efekt              Publikacja petycji         14.09.2017r.     14.12.2017r./ 15.09.2017r.

             Sp. z o.o. Warszawa    

4/2017   Szulc-Efekt               utworzenie zakładki      2.10.2017r.       1.01.2018r./   3.10.2017r.

              Sp.z o.o.Warszawa 

              Warygodna Firma sp. zo.o.

               Wrocław   

               Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Rozdrażew 2018r.

Nr                                             Przedmiot                   Data             Ustawowy termin odpowiedzi
petycji   Wnioskodawca               petycji                        złożenia          petycji/ odpowiedź
   
1/2018   Szulc-Efekt              zaopatrzenie w ciepło        4.05.2018r.      14.08.2018r. / 22.05.2018r.      

             Sp. z.oo. Warszawa   energię , gaz

2/2018  Szulc-Efekt              efektywność energetyczna   13.09.2018r.   28.09.2018r./28.09.2018r.                                                                           Sp. z.oo. Warszawa

3/2018  Szulc-Efekt                wzorowa łazienka , regulamin 28.09.2018r.                       28.09.2018r.

             Sp. z o.o. Warszawa      

4/2018  Szulc- Efekt              elektronizacja zamówień   publ.  9.11.2018r.                         9.02.2019r.

              Sp. z o.o. Warszawa