OBZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dla terenu oznaczonego nr geod. 641/7, 194/3 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr geod. 641/8, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)