Konsultacje społeczne "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Rozdrażew"

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033” zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r.  (obwieszczenie)

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033” (pobierz)

Formularz zgłaszania uwag (pobierz)