Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 Wójt Gminy Rozdrażew postanawia zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego ( pobierz)