Postanowienie Zarządu Zlewni w Lesznie o uzgodnieniu projektu decyzji

Postanowienie Zarządu Zlewni w Lesznie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie (pobierz)