Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2026

 Tematem wrześniowych zebrań wiejskich oprócz podjęcia uchwał w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2019 będzie wyrażenie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018- 2026. Treść  projektu Strategii (pobierz)