Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości

Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Rozdrażew  (pobierz)