Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)