Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pobierz)