Statut Gminy Rozdrażew

Zmiana Statutu Gminy Rozdrażew

 Zmiana Statutu Gminy Rozdrażew z dnia 16.10.2018r.  (pobierz)

Zmiana Statutu Gminy Rozdrażew  z dnia 29.09.2017r. (pobierz)   Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9

Zmiana Statutu Gminy Rozdrażew

Zmiany Statutu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Statut Gminy Rozdrażew