Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-07-01 10:37:04Izabela Bieganek
Zawiadomienie o wyborze ofert na zadanie pn.: „Remont - powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”.Modyfikacja dokumentu2024-06-28 15:01:19Izabela Bieganek
Zawiadomienie o wyborze ofert na zadanie pn.: „Remont - powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”.Utworzenie dokumentu2024-06-28 15:01:01Izabela Bieganek
Decyzja o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiskoUtworzenie dokumentu2024-06-28 14:22:03Izabela Bieganek
Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4331PUtworzenie dokumentu2024-06-27 13:22:43Izabela Bieganek
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUtworzenie dokumentu2024-06-27 13:01:36Izabela Bieganek
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnegoModyfikacja dokumentu2024-06-27 10:48:47Izabela Sobczak
Oświadczenia majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji wg stanu na dzień 29 lutego 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-06-26 08:47:36Izabela Bieganek
Oświadczenia majątkowe radnych IX kadencji złożone po ślubowaniu w dniu 6 maja 2024 r.Utworzenie dokumentu2024-06-26 08:43:22Izabela Bieganek
Informacja - aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli na 2024 rokUtworzenie dokumentu2024-06-25 14:44:53Izabela Bieganek
Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”Modyfikacja dokumentu2024-06-24 13:06:27Izabela Bieganek
Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnej Biblioteki PublicznejUtworzenie dokumentu2024-06-24 12:51:15Izabela Bieganek
Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”Modyfikacja dokumentu2024-06-24 12:32:35Izabela Bieganek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oferty na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025Utworzenie dokumentu2024-06-19 07:46:35Izabela Bieganek
Informacja o udzieleniu zamówienia na plan ogólny Gminy RozdrażewUtworzenie dokumentu2024-06-14 11:49:54Izabela Sobczak
Informacja o udzieleniu zamówienia na plan ogólny Gminy RozdrażewPublikacja dokumentu2024-06-14 11:47:00Izabela Sobczak
Termin, miejsce i porządek obrad sesji Rady Gminy kadencja 2024 -2029Modyfikacja dokumentu2024-06-14 10:08:01Izabela Bieganek
Raport o stanie Gminy Rozdrażew za 2023 rokUtworzenie dokumentu2024-06-14 09:37:24Izabela Bieganek
Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”Modyfikacja dokumentu2024-06-13 13:17:45Izabela Bieganek
Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”Modyfikacja dokumentu2024-06-13 13:13:45Izabela Bieganek