Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Rozkład jazdy linii autobusowych do lokali wyborczych - 9 czerwca 2024r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie nr 791/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [postanowienie] [załącznik]

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 13 maja 2024 r. dacie i godzinie przeprowadzenia losowania do składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dn. 8 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2024 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 kwietnia 2024r. o  miejscu,czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń  zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Komunikat  Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych  na dzień 9 czerwca 2024r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do parlamentu europejskiego

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie  Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu o zarejestrowanych  listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Komunikaty o składach  Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Nr 147/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rozdrażew

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 29.04.2019r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatow do Obwodowych Komisj Wyborczych oraz miejscu i terminie przeprowadzenia losowania .

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (partia, komitet) (wyborca)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Informacja o wybrach do Parlamentu Europejskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.  postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego raz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych  z uprawnieniami wyborów niepelnosprawnych 

Informacja o uprawnieniach wyborcow niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłow do Parlamentu Europejskiego

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (pobierz)
 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenie na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych (pobierz)
 
Komuinikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu (pobierz) 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (pobierz)

 
Informacja o Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych  (pobierz)
Formularz wniosku o sporządzenie aktu pelnomocnictwa (pobierz)
Formularz zgody (pobierz)
Wykaz komitetow bioracych udział w wyborach (pobierz)
 
Zarządzenie  nr 30/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dni 8 maja 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu  wyborczym nr 7 (pobierz)  
 

Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.

Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009r. ( pobierz)

Informacja Wójta Gminy - wykaz miejsc do publikacji obwieszczeń w wyborach do do Parlamentu Europejskiego

 
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 24 marca 2004 r.
 
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza
do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości  informację o wyznaczonych na obszarze gminy Rozdrażew miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 
WYKAZ MIEJSC
 
Tablice ogłoszeń     Urzędu Gminy w Rozdrażewie
oraz we wsiach sołeckich :
 
Budy
                                                           Chwałki
                                                           Dąbrowa
                                                           Dzielice
                                                           Henryków
                                                           Maciejew
                                                           Grębów
                                                           Nowa Wieś
                                                           Rozdrażew
                                                           Rozdrażewek
                                                           Trzemeszno
                                                           Wolenice
                                                           Wyki
 
                                              
 
 
                                                                                                          Wójt
Gminy Rozdrażew
/-/ Bożena Marcisz