Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urzędnik Wyborczy Gminy Rozdrażew Irena Dobra będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3 pokój nr 8 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w następujących terminach:
1) 6 marca 2024r. od godz. 12.15 do 15.00
2) 7 marca 2024r. od godz. 12.00 do 15.00
3) 8 marca 2024r. od godz. 12.00 do 15.00
 
 

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 28 lutego 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o zmianie dyżuru dla przyjmowania zgłoszeń na radnych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie nr 257/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głos. korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w gminach/miastach, miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korenspondencyjnego oraz składaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie nr 20/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu krotoszyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie nr 17/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Wybory Samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 5 lutego 2019r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań fianansowych komitetów wybrczych, z obszaru działania Komisarza Wybrczego w Kaliszu II, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego  (wyciąg)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.  wynikach wyborów do wójtów , burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa

Informacja o wyborach samorządowych 2018

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady  Powiatu Krotoszyńskiego  

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia  Wyników Głosowania powołanych do przeprowadzenia wyborów      

Postanowienie Nr 231/II/44/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych w gminie Rozdrażew

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego  

Informacja o udstępnieniu spisu wyborców do wglądu wyborców

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w  sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych   w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew

  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o terminie, miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o terminie, miejscu oraz zasadach losowania jednolitych numerów list

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II  o terminie losowania  kandydatów na czlonkow Obwodowych Komisji Wyborczych z dokonanych dodatkowych zgłoszeń komitetów 

Informacja  Komisarza Wyborczego w Kaliszu II  o dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Urzędnik wyborczy gminy Rozdrażew Irena Dobra pełni  dyżur w siedzibie  Urzędu Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3 pokój nr 8, w   każdy czwartek w godz. 13.00-15.00, tel. 62 722-13-05 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej  w Rozdrażewie -wezwanie do dokonania dodatkowych zgloszeń list kandydatów na radnych

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie  o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Postanowienie nr 198/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Wojewodztwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz  o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatu,Sejmików Wojewódzkich oraz wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 sierpnia 2018r.  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych,zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II  w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II  w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatruy Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pobierz)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II  w sprawie podejmowania działań o chrakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej (pobierz)

Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze  Gminy Rozdrażew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała w sprawie podziału  Gminy Rozdrażew  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Akty prawne, obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia, opinie, linki (PKW)  
 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Informacja o wyborach  (pobierz)
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rozdrażew w wyborach samorządowych  (pobierz)
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Rozdrażew w wyborach samorządowych (pobierz)    
 
Informacja o składach  Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 3 powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014r. (pobierz) 
 
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 20 października  2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Rozdrażew bez głosowania w okręgach wyborczych nr 6, 8, 10, 11, 15 (pobierz)
 
Obwieszczenie Gminnej Komisi Wyborczej w Rozdrażewiez dnia 20 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetow wyborczych w wyborach dla Rady Gminy Rozdrażew(pobierz)
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r.o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014(pobierz)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów   na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)
 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(pobierz)

 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonychna bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

(pobierz)


Komunikat o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

(pobierz)


Komunikat
Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

(pobierz)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
(pobierz)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w wyborach do Rady Gminy  Rozdrażew, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (pobierz)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (pobierz 1, 2) 

Komunikat Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie o składzie, siedzibie komisji i pełnionych dyżurach  (pobierz)

 Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.  (pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczejw Rozdrażewie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)

Informacja o uprawnieniach dla wybrców niepełnosprawnych (pobierz)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego  (pobierz)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (pobierz)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu o miejscu i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych  (pobierz)

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew zarządzonych na dzień 12 lutego 2012r.  (pobierz)

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Sklady Obwodowych Komisji Wyborczych (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2011z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze gminy wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzien 9 października 2011r. (pobierz)
 
 

Informacja wyborcza

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (pobierz)

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. (pobierz)

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzeia Wyborów Samorządowych 2010r.

Uchwała Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  (pobierz)

Zmiana w składzie Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany w skladzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrazewie powolanej do przeprowadzenia wyborów samorzadowych (pobierz)

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Wyborach Samorządowych 2010r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dnia 12 października 2010r. (pobierz)

Informacja o składzie i dyżurach Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie

Informacja o składzie i dyżurach Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie (pobierz)
 
Harmonogram dyżurów od dnia 28 pażdziernika 2010r. do dnia głosowania (pobierz)

 

 

 

Skład Gminnnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania Gminnnej Komisji Wyborczej
w Rozdrażewie (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11 maja 2009r. w sprawie pwołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Wyznaczenie na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

    Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)