Ogłoszenia przetargów

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.”
Ogłoszenie                    (pobierz)
SWZ z załącznikami      (pobierz)


Informacja z otwarcia ofert w  przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli  (pobierz)

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 764556 Rozdrażew-Dzielice

Ogłoszenie                             (pobierz)
SWZ z załącznikami               (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja   (pobierz)
Kosztorys ofertowy               (pobierz)
Dokumentacja projektowa      (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice ” (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane  „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.”

Ogłoszenie                          (pobierz)
Publikacja miniPortal            (pobierz)  
SWZ z załącznikami           (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja (pobierz)
Kosztorysy ofertowe          (pobierz)
Dokumentacja projektowa    (pobierz 12,  3)   

Odpowiedzi na zapytania oferentów (pobierz)

Wyjaśnienia SWZ                              (pobierz)
Korekta załącznika nr 7 do SWZ      (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 880 000 zł
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                               /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 12.04.2021 r.                                             

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021” (pobierz)                    

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej

Ogłoszenie nr 774974-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy Dworcowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                             (pobierz)
Załączniki do SIWZ        (pobierz)
Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne                     (pobierz)
Kosztorys ofertowy       (pobierz)
Opis                                 (pobierz)
Rysunki                            (pobierz)

Przetarg na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 771319-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                     (pobierz)
Specyfikacje REMIZA     (pobierz)
Projekt REMIZA               (pobierz)
Kosztorysy i przedmiary (pobierz)
Projekt umowy                (pobierz)
SIWZ z załącznikami       (pobierz)


Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na odbiór odpadów komunalnych  z  terenu gminy w 2021 r.

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w Dzielicach

Ogłoszenie nr 598635-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                              (pobierz)
Załączniki do SIWZ       (pobierz)
Projekt umowy              (pobierz)
Kosztorysy ofertowe    (pobierz)
Projekt, mapy, rysunki   (pobierz)
STWIOR                         (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Ogłoszenie nr 576445-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

Gmina Rozdrażew: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                      (pobierz) 
SIWZ   z załącznikami                     (pobierz)
Projekt umowy                                 (pobierz)
Mapy, kosztorysy ofertowe             (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu I:
W związku z zamieszczeniem niepełnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego  na kanalizację sanitarną  2 etap  załączamy poprawny plik pn. dzielice  kosztorys ofertowy kanalizacji sanitarnej 2 etap. (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu II:
Pytania i odpowiedzi do oferentów (pobierz)
Schemat przepompowni PS-1        (pobierz)
Dzielice etap 1, 2 - projekt cz. 1     (pobierz) 

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 549629-N-2020 z dnia 2020-06-10
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ            (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Informacja o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Gmina Rozdrażew unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 29.05.2020r. pn. "Odbiór, transport  oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy" (pobierz)

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 545405-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ             (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.

Ogłoszenie przetargu  pn. "Przebudowa dróg  na terenie gminy Rozdrażew 2020r. (pobierz)