Decyzja SKO w Kaliszu o umorzeniu postępowania

Decyzja strona nr 1

Decyzja strona nr 2

Decyzja strona nr 3