Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczengo (pobierz)