Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadmia strony postępowania prowadzonego  dla przedsiewzięcia "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Play" o wydaniu decyzji przez Samorzadowe Kolegiim Odwoławcze w  Kaliszu  (pobierz)

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (pobierz)