Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok  (pobierz)