Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu  II o siedziabch lokali obwodowych komisji wyborczych  

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r.:
1/ o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rozdrażew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rozdrażew i terminie zwołania pierwszego posiedzenia

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym został sporządzony spis wyborców, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu  w dniach 23 września 2019r. - 07 października 2019r. w godzinach  pracy Urzędu  7.00 - 15.00   pokój nr 1.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania.

Dostepne usługi wyborcze na platformie  gov.pl : 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r.,
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r.  i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Formularze wniosku i zgody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyboczej w Kaliszu  o składzie Komkisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.