Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2022 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)