INFORMACJA OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022r. (pobierz)