Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publiczego

Obwieszczenie o wydaniu deczyji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w Wolenicach (pobierz), (pobierz).