Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania z unieważnioną listą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  15 października 2023 r.  -  Lista nr 8  unieważniona

Rozkłady jazdy linii autobusowych do lokali wyborczych - 15 pażdziernika 2023r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sklady osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 15 października 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 września 2023 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 1 w Rozdrażewie

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI Z CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW   (wniosek)

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA  (wniosek)  (zgoda)  

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W  MIEJSCU POBYTU W DNIU WYBORÓW  (wniosek)

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA  (wniosek)

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA OBYWATELA POLSKIEGO  (wniosek)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy w dniu głosowania ukończyli 60 lat 

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Nr 174/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 maja 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rozdrażew na stałe obwodowy głosowania