Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew w 2015 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia  2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew w 2015 roku (pobierz)