Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew  (pobierz)