Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014r.  w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)