Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.317.035,08 zł wykonano  7.536.429,26 zł tj. 52,6 %
Na planowane wydatki 15.374.504,08 zł wykonano  7.151.624,96 zł tj. 46,5 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2014 roku wynosi    384.804,30 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 21 lipca  2014 roku.