Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. ((pobierz)