Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.716.720,60 zł wykonano 11.071.866,02 zł tj. 75,2 %
Na planowane wydatki 16.113.244,60 zł wykonano 10.723.575,61 zł tj. 66,6 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2014 roku wynosi    348.290,41 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 20 październik 2014 roku.                            Wójt Gminy
                                                                                             Mariusz Dymarski