Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz 1), (pobierz 2)