Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku

Na planowane dochody 13.587.519,00 zł wykonano  3.917.918,57 zł tj. 28,8 %
Na planowane wydatki 14.353.867,00 zł wykonano  3.128.247,84 zł tj. 21,8 %
Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2015 roku wynosi 789.670,73 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
       
 
 Wójt Gminy
        Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 17 kwietnia  2015 roku.