Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 roku

 Na planowane dochody 143.247.133,28 zł wykonano  7.974.900,19 zł tj. 56,0 %

 Na planowane wydatki 15.027.409,28 zł wykonano  6.786.449,40 zł tj. 45,2 %

 Nadwyżka  budżetu za II kwartał 2015 roku wynosi 1.188.450,79 zł

 Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, O których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                Mariusz Dymarski

 

 

Rozdrażew, dnia 27 lipca  2015 roku.