Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku  (pobierz)