Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
 
Na planowane dochody 14.809.565,23 zł wykonano 11.590.062,94 zł tj. 78,3 %
Na planowane wydatki 15.589.841,23 zł wykonano  10.411.026,92 zł tj. 66,8 %
Nadwyżka  budżetu za III kwartał 2015 roku wynosi 1.179.036,02 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 26 października 2015 roku.