Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2016r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
 
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016- 2025
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2