Budżet gminy na rok 2016

Budżet gminy na rok 2016  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz) 
Załącznik nr 3 (pobierz) 
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2016- 2025 (pobierz)