Opinia o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew (pobierz)